BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

1.5 De waarde van het verzamelen van data

Vastgoedeigenaren, gebruikers, ontwikkelaars en financiers over de hele wereld worden geconfronteerd met steeds hogere eisen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit zorgt voor de behoefte aan duidelijke rapportageprocessen voor de assets die ze bezitten, beheren en gebruiken. Door data en trends te verzamelen, analyseren en delen over de prestaties van deze assets, geeft BREEAM-NL In-Use gebruikers inzicht in de prestaties van hun assets, en zien ze verbetermogelijkheden. Door een asset te beoordelen volgens BREEAM-NL In-Use kan een gebruiker van de richtlijn:

  • Belangrijke prestatie-indicatoren vaststellen voor prestaties van assets op het gebied van energie, water, afval en broeikasgassen.
  • Inzicht krijgen in de prestaties van assets binnen portefeuilles.
  • Een benchmark uitvoeren voor individuele assets met andere assets binnen portfolio’s.
  • De prestaties van de assets optimaliseren, door goed beleid en procedures voor beheer, onderhoud en gebruik van het gebouw.
  • Prestatieverbeteringsdoelen vaststellen en de voortgang hiervan in de tijd meten.
  • DGBC en BRE ondersteunen bij de voortdurende ontwikkeling van BREEAM In-Use, door de hoogste milieuprestaties van bestaande gebouwen te identificeren, toe te passen en te verbeteren.