BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

3.1 BREEAM In-Use kwalificatie

De BREEAM-NL kwalificatie voor projecten die worden beoordeeld tegen BREEAM-NL In-Use staat aangegeven in Tabel 5.

Tabel 5: BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw kwalificatie

Kwalificatie % score Sterren classificatie
Outstanding  ≥ 85 ★★★★★★
Excellent ≥ 70 < 85 ★★★★★
Very Good ≥ 55 < 70 ★★★★
Good ≥ 40 < 55 ★★★
Pass ≥ 25 < 40 ★★
Acceptable ≥ 10 < 25
Unclassified < 10 -

Door de BREEAM-NL In-Use kwalificatie kunnen de klant en andere belanghebbenden de prestatie van het asset vergelijken met andere assets, ook met diegenen die binnen een portfolio vallen.

De kwalificatie ‘Unclassified’ geeft aan dat de prestatie niet aan de vereisten van BREEAM-NL In-Use voldoet. Dit kan zijn omdat niet aan de minimum vereisten (zie paragraaf 2.1) wordt voldaan, of dat de behaalde score niet boven de drempelwaarde van 10% uitkomt. Beide zijn noodzakelijk om een formeel BREEAM-NL In-Use certificaat te behalen.