BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

1.6 Hoe BREEAM-NL In-Use te gebruiken

Deze beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld:

  • Om betrokkenen bij het verduurzamen van bestaande gebouwen inzicht te geven in de duurzaamheidsprestaties van gebouwen, gebouwinformatie te verzamelen en mogelijkheden tot verbetering te herkennen.
  • Om geregistreerde BREEAM-NL In-Use Assessoren in staat te stellen een BREEAM-NL In-Use assessment uit te voeren en een score vast te stellen.
  • Om DGBC in staat te stellen een kwaliteitscontrole uit te voeren over een assessment rapport, dat door een geregistreerde BREEAM-NL In-Use Assessor is opgesteld, volgens de standaarden.
  • Als referentie voor klanten van wie de asset/de organisatie wordt beoordeeld tegen BREEAM-NL In-Use.

 

De beoordelingsrichtlijn is opgesplitst in 6 hoofdstukken:

1. Introductie in BREEAM en BREEAM-NL

2. Reikwijdte van BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw

    In dit hoofdstuk wordt beschreven welke types assets kunnen worden beoordeeld met BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw.

3. Score en kwalificatie

Dit hoofdstuk laat zien hoe de duurzaamheidsprestatie van een asset wordt beoordeeld en gewaardeerd. Het beschrijft de drempelwaarden per kwalificatie en de weegfactoren per categorie.

4. Bewijslast voor BREEAM-ML In-Use Utiliteitsbouw

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de verschillende typen en vormen van bewijslast, waarmee kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan de BREEAM-NL In-Use vereisten. Daarnaast wordt beschreven waarom een dossier met bewijslast nodig is.

5. Leeswijzer

In de leeswijzer wordt samengevat hoe de categorie.n en credits zijn opgebouwd .n hoe deze moet worden gebruikt.

6. Credits

Deel 1 Asset en deel 2 Beheer in de beoordelingsrichtlijn zijn opgebouwd met credits uit de negen BREEAM-NL categorieën. Per   credit is inzichtelijk gemaakt hoe de prestatieniveaus worden bepaald (uitgedrukt in het aantal te behalen punten). Door hier het juiste bewijsmateriaal aan te leveren kunnen, na beoordeling van een BREEAM-NL Assessor, de bijbehorende punten worden behaald.

Elke BREEAM-NL categorie begint met een samenvatting en de context van die categorie. Daarna wordt het doel en de waarde per credit beschreven.