BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie stimuleert de aanwezigheid van goed bereikbare lokale voorzieningen en de beschikbaarheid van duurzame vervoersmiddelen. Zo worden vervoersmethodes gestimuleerd die het gebruik van de auto verminderen en de daaraan gerelateerde files en emissies. Daarnaast hebben fysieke activiteiten, zoals fietsen, een positief effect op het welzijn van de mens.

Context

Steden over de hele wereld zoeken actief naar manieren om de kwaliteit van het leven, luchtkwaliteit en het bewegingsgemak in stedelijke omgevingen te verbeteren. Doel 11 van de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ van de Verenigde Naties, richt zich op het inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken van steden en gemeenschappen. Hierin worden aanbevelingen gedaan om te fietsen, te lopen of gebruik te maken van het openbaar vervoer om de lucht in de steden schoon te houden. Een van de targets gaat over het bieden van toegang tot veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, door met name een uitbreiding van het openbaar vervoer tegen 2030.

Vermindering van het privégebruik van de auto is een belangrijk aandachtspunt. Alternatieve transportmiddelen, zoals fietsen, bieden een manier om transport gerelateerde emissies aan te pakken en files te verminderen. In tal van wetenschappelijke onderzoeken zijn duidelijke verbanden gelegd tussen de luchtkwaliteit en de gezondheid van mensen. Geschat wordt dat de verontreinigde buitenlucht wereldwijd jaarlijks 4,2 miljoen vroegtijdige sterfgevallen als gevolg heeft. Door de luchtvervuiling te reduceren kunnen ziektes en aandoeningen zoals beroerte, hartaandoeningen, longkanker en aandoeningen aan de luchtwegen worden verminderd. Daarnaast is luchtverontreiniging ook schadelijk voor flora en fauna én voor de biodiversiteit en gewasopbrengsten.

Waarde van de credits

Credit Waarde
TRA 01 - Alternatief vervoer
  • Stimuleert het gebruik van de fiets en vermindert de afhankelijkheid van privéauto’s.
  • Bevordert de voorzieningen van oplaadpunten voor elektrische auto’s en vermindert de afhankelijkheid van auto’s op benzine en diesel.
TRA 02 - Nabijheid openbaar vervoer (OV)
  • Moedigt duurzaam transport en beweging aan.
  • Verhoogt de bewustwording en het begrip van alternatieve vervoersmiddelen en vergroot de toegankelijkheid tot deze middelen.
TRA 03 - Nabijheid basisvoorziening
  • Het borgen van de nabije aanwezigheid van basisvoorzieningen, zodat korte ritjes worden gereduceerd.
  • Het verminderen van de aan gebouwgebruikers gerelateerde emissies en de negatieve milieu-impact, waardoor de lokale luchtkwaliteit verbetert en lokale congesties worden tegengegaan.
TRA 04 - Veiligheid fietsers en voetgangers
  • Het waarborgen van een veilige toegang tot het perceel en het gebouw.
  • Stimuleert activiteiten die fysieke, mentale en sociale voordelen kunnen hebben voor de gebouwgebruikers.