BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Algemene interpretaties

Toepassing BREEAM-NL In-Use V6.0.0 na nieuwbouw of renovatie

Punt 2a van paragraaf 2.1 Minimale vereisten moet gelezen worden als:
 
Een asset dat nog niet in gebruik is genomen kan wel worden beoordeeld, als aan de bovenstaande vereisten wordt voldaan en het klaar voor gebruik is, mits: 

  • Betreft het een nieuwbouw- of grootschalig renovatieproject, dan is het asset minimaal een jaar geleden in het geheel opgeleverd conform definitie UAV 2012. Is het asset gecertificeerd volgens het passende BREEAM-NL schema voor nieuwbouw of grootschalige renovatie, dan kan direct na oplevering een certificering worden uitgevoerd tegen Deel 1 Asset. 
  • Als het asset bij de start van de grootschalige renovatie een geldig BREEAM-NL In-Use certificaat voor Deel 1 Asset heeft, kan direct na oplevering van deze renovatie een hercertificering worden uitgevoerd tegen Deel 1 Asset van BREEAM NL In-Use.

Datum van publicatie:
22 november 2021