BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

3.4 BREEAM-NL credits en punten

BREEAM-NL In-Use V6 bestaat uit twee verschillende onderdelen, die elk onafhankelijk kunnen worden beoordeeld. Elk deel bestaat uit losse credits verdeeld over de verschillende BREEAM-categorie.n. Elke credit behandelt een specifieke gebouw en/of gebruik gerelateerde milieu-impact of -kwestie en per credit kunnen één of meerdere punten worden toegewezen.

Het aantal beschikbare punten per credit varieert én weerspiegelt het belang van de credit. In veel gevallen, als er meerdere punten beschikbaar zijn, is het aantal punten dat wordt toegekend gebaseerd op een aflopende schaal of een benchmark. Daarbij worden voortschrijdende hogere normen voor gebouwprestaties beloond met een hoger aantal punten.

Als aanvulling op de categoriescore, de totale score en de BREEAM kwalificatie, biedt een geverifieerde prestatie van individuele credits gebruikers een set van belangrijke prestatie-indicatoren voor gebouwen. De methode kan gebruikt worden om prestatieniveaus te definiëren ter ondersteuning van organisatorische beleidsdoelstellingen en voor individuele milieuvraagstukken. Houdt er echter rekening mee dat er kostenimplicaties kunnen optreden, als er doelen worden opgesteld op basis van individuele credits.

 

Filtercredits

De lijst met credits en antwoordopties waarop de Assessor een gebouw beoordeelt, is afhankelijk van het te beoordelen gebouwtype, toegepaste gebouwonderdelen en aanwezige gebouwcomponenten. Denk aan liften, roltrappen of waterverbruikende apparatuur. Als de gebouwgegevens in de assessmenttool worden ingevoerd, wordt automatisch de relevante creditlijst gegenereerd. De Assessor kan deze onderdelen in de betreffende credits goedkeuren.

 

Exemplary Performance (EP)

BREEAM streeft ernaar hogere prestatieniveaus binnen de gebouwde omgeving te stimuleren. Dit kan door het toekennen van extra punten aan duurzaamheid gerelateerde voordelen of prestatieniveaus die momenteel nog niet door BREEAM-NL worden gewaardeerd. Dit beloont ontwikkelingen die verdergaan dan de huidige best practices op een bepaald aspect van duurzaamheid.

Door punten toe te kennen voor een ‘voorbeeldig’ prestatieniveau kunnen opdrachtgevers de BREEAM-NL prestatie van de asset verbeteren. BREEAM-NL In-Use kent momenteel Exemplary Performance (EP) punten toe als de asset voldoet aan het Exemplary Performance prestatieniveau zoals gedefinieerd in de credits. 

Elke behaalde EP-punt, voegt 1% toe aan de algehele score van de asset. Een Assessor kan per onderdeel (Asset en Beheer) maximaal 10 ‘EP-punten’ toekennen. Daarmee is de maximale aanvullende score 10%. EP-punten kunnen worden toegekend ongeacht de score van de asset, een Assessor kan ze dus toekennen bij elke BREEAM-classificatie. Geen enkele beoordeling mag de score van 100% overschrijden. Bij hogere scores wordt de BREEAM-classificatie afgerond op 100%.

 

Tabel 9: Exemplary performance punten

Deel Credit Antwoordoptie Punten
Asset HEA 01 - Daglichttoetreding Optie F 1
Asset HEA 12 - Toegankelijkheid Optie F 1
Asset ENE 10 - Afstemmen vraag en aanbod elektriciteit Niet relevant 4
Asset RSC 02 - Voorzieningen voor hergebruik en recycling Optie E
Optie F
1
1
Asset RSL 01 - Overstromingsrisicobeoordeling Optie D 1
Asset LUE 02 - Ecologische voorzieningen Optie E 1
Beheer MAN 04 - Milieubeleid en procedures Optie E 1
Beheer ENE 19 - 21 Werkelijke energieprestatie Niet relevant 5
Beheer ENE 24 - Reductie van CO2-emissie Niet relevant 3
Beheer RSC 05 - Duurzaam inkopen Optie H
Optie I
1
1
Beheer RSL 06 - Noodplannen en klimaat-gerelateerde fysieke risico's Optie D
Optie H
1
1
Beheer RSL 10 - Veiligheid risicobeoordeling Optie D 1