BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Het doel van deze categorie is om de gezondheid, veiligheid, toegankelijkheid en comfortaspecten van het gebouw en zijn directe omgeving in kaart te brengen

Context

“Goede gezondheid en welzijn” is doel 3 van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Gemiddeld brengen mensen meer dan 90% van hun leven door in en rondom gebouwen, en de overige tijd wordt veelal gebruikt om tussen de gebouwen te reizen. De gebouwde omgeving heeft daardoor een groot aandeel in het welzijn en gezondheid van de gebruikers. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gezondheid als “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziektes of andere lichamelijke gebreken” en dat “het kunnen genieten van de hoogst haalbare gezondheidsstandaard een van de grondrechten is van ieder mens zonder onderscheid in ras, religie, politieke overtuiging, economische of sociale toestand”.

Er is bewijs dat aantoont dat het binnenklimaat van gebouwen, waaronder visueel comfort, luchtkwaliteit, thermisch comfort en akoestisch comfort een aanzienlijke impact kunnen hebben op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Gevolgen voor de gezondheid die in verband worden gebracht met de tijd die wordt doorgebracht in gebouwen zijn onder meer longklachten, allergieën, hart- en vaatziekten en een reeks psychologische klachten. Personen met een hoger risico, waaronder jonge kinderen, ouderen, gehandicapten en zieken, kunnen een reeks andere gezondheidseffecten ondervinden die uit hun omgeving voortvloeien. Veel gezondheidseffecten kunnen een grote impact hebben en soms levensbedreigend zijn.

Personeelskosten vormen ongeveer 90% van de totale kosten van een bedrijf dat in een gebouw werkzaam is. De impact van productiviteit, werving en behoud en generieke medewerkerstevredenheid zorgt ervoor dat personeelswelzijn vitaal is voor het succes van een bedrijf. De omgeving waarin medewerkers werken, leven en spelen zijn fundamenteel voor al die factoren.

Waarde van de credits

Credit Waarde
HEA 14 - Thermisch comfort
 • Vermindert het risico op een slecht comfortniveau door extreme binnentemperaturen.
 • Vermindert de impact op operationele kosten en het milieu, door onnodige verwarming of koeling.
HEA 15 - Rookbeleid
 • Ondersteunt de fysieke gezondheid van gebouwgebruikers op korte en lange termijn, door het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van (passief) roken te verminderen.
 • Ondersteunt het comfort en de productiviteit van gebouwgebruikers door een bron van hinder te elimineren.
HEA 16 - Luchtkwaliteit binnen
 • Vermindert de kans op luchtverontreiniging in het gebouw door vervuilingsbronnen.
 • Ondersteunt de fysieke gezondheid van gebouwgebruikers, door het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van luchtverontreiniging in het gebouw te verminderen.
HEA 17 - Akoestisch comfort
 • Minimaliseert overlast voor gebouwgebruikers door geluidshinder tussen ruimtes.
 • Verbetert de productiviteit door een geschikte akoestische omgeving te bieden voor de verschillende functionaliteiten van de asset.

HEA 18 - Microbiologische risicomanagement

 • Beschermt gebouwgebruikers tegen de gezondheidsrisico’s van legionellabacteriën.
 • Behoudt de kwaliteit en hygiëne van de watervoorziening op de asset om veilig gebruik door gebouwgebruikers te garanderen.
HEA 19 - Drinkwatervoorzieningen
 • Helpt bij het verminderen van mogelijke veiligheidsrisico’s door verminderde concentratie als gevolg van uitdroging.
 • Zorgt ervoor dat gebouwgebruikers gehydrateerd kunnen blijven, wat een positief effect heeft op het fysieke en mentale welzijn.