BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

RSL 02 Maatregelen vermindering afstromend hemelwater

Het voorkomen, reduceren en vertragen van de hemelwaterafvoer op het riool en waterlopen, waardoor het risico en de impact van lokale overstromingen op het perceel en daarbuiten tot een minimum worden beperkt.

Deel Asset
Maximaal punten 2
Exemplary Performance -
Functie Wonen
Toepasbaar op Alle projecten
Verplicht vanaf -