BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie moedigt duurzaam beheer aan gedurende de hele levenscyclus van de asset. Zo hebben zowel technische als niet technische beheerders en gebruikers van gebouwen passende richtlijnen, waarmee zij kunnen bijdragen aan een maximale duurzame prestatie. Duidelijke doelen en een feedbackprocedure helpen processen en prestaties te optimaliseren.

Context

Nieuwe gebouwen dragen bij aan een gezonder binnenklimaat, en zijn duurzamer en efficiënter dan ooit tevoren. Dit verhoogt de verwachte prestaties van bestaande gebouwen. De wijze van het beheer van een gebouw is daarbij vaak van cruciaal belang, omdat er slechts beperkt veranderingen kunnen worden doorgevoerd terwijl een gebouw nog in gebruik is.

Het doel van goed gebouwbeheer is ervoor te zorgen dat gebouwen in de praktijk tenminste presteren zoals het ontwerp beoogt, of beter Dit vereist allereerst dat de gebouwbeheerders begrijpen hoe het gebouw zou moeten presteren. Vervolgens moeten zij ervoor zorgen dat er beleid en procedures aanwezig zijn om zo te blijven presteren. Ten slotte moet ervoor worden gezorgd dat de geleverde prestatie voldoet aan de behoeften van de bewoners.

Waarde van de credits

Credit Waarde
MAN 1 - Gebruikers-handleiding
  • Biedt gebouwgebruikers meer inzicht in de functionaliteit van het gebouw en hoe ze functies effectief kunnen bedienen.
  • Verbetert het comfort van bewoners en helpt te voldoen aan de eisen van de gebruikers, waardoor de tevredenheid en productiviteit toeneemt.
MAN 2 - Betrokkenheid en feedback
  • Geeft de gebouwbeheerder inzicht of het gebouw voldoet aan de behoefte van bewoner.
  • Zorgt ervoor dat bewoners feedback kunnen geven aan gebouwbeheerders én zorgt dat eventueel aan de orde gestelde problemen worden onderzocht en indien nodig worden opgelost.
MAN 3 - Onderhoudsbeleid en procedures
  • Het beschermen van de investering en de lange termijn waarde van de asset, met een proactief onderhoudsbeleid en onderhoudsprocedures.
  • Zorgt ervoor dat de kennis over de bediening en het gebruik van het gebouw precies en effectief is. Het beleid moet worden gedeeld met diegenen die het gebouw efficiënt moeten laten werken, op een wijze die gebruikers van het gebouw verwachten.
MAN 4 - Milieubeleid en procedures
  • Zorgt ervoor dat asset managers en gebouwbeheerders de milieuprestaties van de asset identificeren en beheren.
  • Helpt bij het documenteren van acties voor het minimaliseren van de milieueffecten van bouwactiviteiten.
  • Moedigt aan om bij deze toezeggingen ook informatie op te nemen gerelateerd aan klimaatadaptatie.