BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie stimuleert het duurzaam gebruik van drinkwater tijdens de gebruiksfase van de asset en de gerelateerde buitenruimten. Hierdoor wordt het gebruik van drinkwater (zowel binnen als buiten) verminderd gedurende de gehele levensduur van de asset. Ook het minimaliseren van waterverlies door lekkages is hier onderdeel van.

Context

Door toenemende bevolkingsdichtheid en het hoge waterverbruik zijn er wereldwijd watertekorten die naar verwachting in de komende jaren alleen maar verder groeien, aangezien de vraag naar water tussen 2000 en 2050 met 55% zal toenemen. Bovendien draagt de energie die nodig is voor de winning, zuivering, levering, verwarming, koeling en afvoer van water (en afvalwater) bij aan klimaatverandering en verslechterde luchtkwaliteit. Het verminderen van het water- verbruik door efficiënter gebruik te maken van water, is daardoor cruciaal om voldoende aanbod te garanderen om aan de toekomstige vraag te voldoen en klimaatverandering aan te pakken.

Subbemetering van water betekent dat het verbruik naar behoren kan worden beheerd en gemonitord. Hierdoor kunnen grootverbruikers van water worden geïdentificeerd, met als doel (waar mogelijk) de vermindering van het watergebruik te stimuleren. Bovendien kunnen hierdoor veranderingen in het verbruik worden geïdentificeerd en waar nodig worden aangepakt, waardoor de risico’s van systeem falen, die kostbare en ontwrichtende gevolgen kunnen hebben, tot een minimum worden beperkt.

Waarde van de credits

Credit Waarde
WAT 11 - Bemeteren waterverbruik
  • Verhogen van het bewustzijn over het waterverbruik in de asset.
  • Verminderen van de kosten gerelateerd aan het waterverbruik.
WAT 12 - Hergebruik van water
  • Verminderen van het drinkwaterverbruik door apparatuur en voorzieningen met een hoog waterverbruik, evenals het bijbehorende energiegebruik.
  • Promoten van innovaties en de ontwikkeling van waterbesparende apparatuur.
WAT 13 - Waterverbruik: monitoren en rapporteren
  • Zorgt ervoor dat het waterverbruik wordt beheerd om de efficiëntie en duurzaamheid te maximaliseren.
  • Minimaliseren van schade, kosten en verstoringen door lekkage.
WAT 14 - Waterbeleid
  • Verhogen van het bewustzijn over het waterverbruik in de asset.
  • Identificeren en monitoren van grote waterverbruikers en gewijzigde verbruikersniveaus om het beheer en onderhoud te verbeteren en onnodig waterverbruik tegen te gaan.