BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie stimuleert een verantwoordt en circulair gebruik van fysieke materialen in het gebouw om de waarde en duurzame prestaties in het gebruik en aan het einde van de levenscyclus te verhogen. Dit wordt behaald door een beter begrip van de conditie en waarde van het gebouw, en om de waarde van het gebouw en de daarin verwerkte bouwmaterialen te behouden en te verbeteren. Tot slot wordt een circulair gebruik van reststromen gedurende de gebruiksfase van het gebouw gestimuleerd, door voldoende voorzieningen voor opslag en scheiding te belonen.

Context

De gebruiksfase is een significante gebruiker van materialen gedurende de levenscyclus van vastgoed. Bovendien vormt deze fase een bron van afval aan het eind van de nuttige levensfase. Veel belangrijke materialen zijn niet hernieuwbaar en worden schaarser, kostbaarder en risicovoller om te winnen. Daarnaast leidt voornamelijk de extractie en productie van ruwe materialen tot sociale en ecologische degradatie. Daarom is het essentieel dat de vastgoedsector er alles aan doet om deze uitdagingen onder de aandacht te brengen door bestaande gebouwen zo lang mogelijk te gebruiken, de waarde van materialen te behouden of te verhogen, het hergebruik of de recycling van grondstoffen in bestaande gebouwen te faciliteren, gebruikers in staat te stellen het hergebruik of recycling van afval te maximaliseren, het algehele materialengebruik te minimaliseren, te kiezen voor hergebruikte of gerecyclede materialen in plaats van primaire materialen en door grondstoffen te gebruiken die minder schade toebrengen aan de maatschappij en het milieu.

Waarde van de credits

Credit Waarde
RSC 01 - Conditiemeting
 • Verbetert de prestaties van het gebouw op het gebied van gezondheid en veiligheid, waarmee risico’s voor de gebouw- gebruikers worden gereduceerd.
 • Identificeert huidige en toekomstige vereiste werkzaamheden bij reparatie, herinrichting en renovatie.
 • Reduceert kosten van de hele levenscyclus door de vereiste werkzaamheden bij reparatie, herinrichting en renovatie vroegtijdig te adresseren, voordat deze omvangrijker en kostbaarder worden om op te lossen.
 • Reduceert de kans op vroegtijdige veroudering door verwaarlozing en/of verlengt de levensduur van het gebouw, waardoor meerwaarde uit reeds geïnvesteerde grondstoffen wordt gehaald.
RSC 02 - Voorzieningen voor hergebruik en recycling
 • Ondersteunt het behalen van wettelijke en organisatie specifieke doelen voor recycling.
 • Reduceert de milieu-impact en kosten voor het verwerken van afval.
 • Verzekert dat er faciliteiten voor gebouwgebruikers beschikbaar zijn om afval bij de bron te scheiden, in plaats van tegen betaling buiten het gebouw.
 • Voorziet in toegankelijke opslag op geschikte locaties voor materialen.
 • Activeert en ondersteunt de realisatie van circulaire principes.
RSC 03 - Gebouwpaspoort
 • Reduceert afval en kosten voor een toekomstige renovatie of herinrichting en uiteindelijk in de demontagefase.
 • Verlengt de waarde van materialen en producten gedurende de levensduur.
 • Activeert en ondersteunt de realisatie van principes uit de circulaire economie.
 • Identificeert materialen en producten die in het gebouw verwerkt zijn, zodat het gebouw als een ‘materialenbank’ wordt gezien.