BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

3.2 Weegfactor per categorie

De weegfactor per categorie is een fundamenteel onderdeel van de beoordeling van de duurzaamheidsprestatie, omdat zij de relatieve impact definiëert van verschillende duurzaamheidsaspecten.

BREEAM-NL gebruikt een weging per categorie om de totale BREEAM-NL score te bepalen. Het proces voor de bepaling van de categorieweging wordt uiteengezet in de BREEAM Briefing Paper ‘New Methodology for Generating BREEAM Catagory Weightings’. Deze is beschikbaar op breeam.com. De methodiek is toegepast bij de consultatie van stakeholders om tot op consensus gebaseerde wegingen te komen voor alle categorieën binnen de BREEAM-NL schema’s. De resultaten zijn beoordeeld door BRE Global, met als doel de toepassing in het BREEAM-NL In-Use schema. De weging voor elk van de negen categorieën binnen de BREEAM-NL In-Use beoordeling wordt weergegeven in Tabel 5.

Tabel 5: Weging van categorieën binnen BREEAM-NL In-Use Woningen

Categorieën Weging
  1. Asset 2. Beheer 
Management - 10%
Gezondheid 18,5% 16%
Energie 27% 30%
Transport 6% -
Water 9,5% 8,5%
Materiaalstromen 11% 12%
Bestendigheid 14,5% 11%
Landgebruik en ecologie 4,5% 8,5%
Vervuiling 9% 4%
TOTAAL 100% 100%
Exemplary (aanvullend) 8% 10%