BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

3.3 Verplichte credits

Om te waarborgen dat prestaties voor fundamentele onderwerpen niet over het hoofd worden gezien bij het streven naar een BREEAM-NL In-Use Woningen kwalificatie, stelt BREEAM-NL minimale vereisten. De meeste BREEAM-NL punten kunnen echter worden gekozen. Zo kun je een slechtere prestatie op een bepaald gebied compenseren door een betere prestatie op een ander gebied, om alsnog een bepaalde BREEAM kwalificatie te behalen.

Om een BREEAM-NL In-Use Woningen kwalificatie te behalen, moet minimaal de drempelwaarde van 10% worden behaald én moet worden voldaan aan de verplichte credits die voor het kwalificatieniveau gelden. De verplichte credits worden in tabel 6 en 7 weergegeven.

Tabel 6: Verplichte credits per BREEAM-NL In-Use classificatie: Deel 1 Asset

BREEAM-NL credit Verplichte credits per BREEAM-NL In-Use classificatie: Deel 1 Asset
  Acceptable Pass Good Very Good Excellent Outstanding
WAT 01 - bemeteren waterverbruik Geen Antwoordoptie C, D of E

RSC 02 - Voorzieningen voor hergebruik
en recycling

Geen Antwoordoptie
C of G
RSL 01 - Overstromingsrisicobeoordeling Geen Antwoordoptie C, D, E of F

Tabel 7: Verplichte credits per BREEAM-NL In-Use classificatie: Deel 2 Beheer

BREEAM-NL credit Verplichte credits per BREEAM-NL In-Use classificatie: Deel 2 Beheer
  Acceptable Pass Good Very Good Excellent Outstanding
MAN 02 - Betrokkenheid en feedback Geen Antwoordoptie E of F
MAN 04 - Milieubeleid en procedures Geen Antwoordoptie B
RSC 05 - Duurzaam inkopen Antwoordoptie C
RSL 09 - Brandveiligheid Antwoordoptie D of G (criteria 2 of 3)