BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

2. Reikwijdte van BREEAM-NL In-Use

De BREEAM-NL In-Use Woningen beoordelingsrichtlijn (BRL) kan worden gebruikt voor de beoordeling van de duur- zaamheidsprestatie van bestaande woningen en woongebouwen. Residentiële instellingen zoals woonzorgcomplexen, hotels, motels, pensions, opvangcentra voor tijdelijk verblijf van mensen en studentenhuisvestigingen worden niet beschouwd als woonfunctie en moeten worden beoordeeld onder het BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw schema. Projecten voor de constructie van nieuwe gebouwen, infrastructuur, gebieden of grootschalige renovatie en herinrichting van bestaande gebouwen kun je niet beoordelen met het BREEAM-NL In-Use schema. Projecten die deze beoordelingstypen vereisen moeten worden beoordeeld met de relevante BREEAM-NL schema’s.