BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

1.6 Hoe BREEAM-NL In-Use te gebruiken

Deze beoordelingsrichtlijn is ontwikkeld:

 • Om geregistreerde BREEAM-NL In-Use Assessoren in staat te stellen een BREEAM-NL In-Use assessment uit te voeren en een score vast te stellen.
 • Om DGBC in staat te stellen een kwaliteitscontrole uit te voeren over een assessment rapport, dat door een geregistreerde BREEAM-NL In-Use Assessor is opgesteld, volgens de standaarden.
 • Als referentie voor klanten van wie het asset/de organisatie wordt beoordeeld tegen BREEAM-NL In-Use.

De beoordelingsrichtlijn is opgesplitst in 6 hoofdstukken:

 1. Introductie in BREEAM en BREEAM-NL
 2. Reikwijdte van BREEAM-NL In-Use Woningen
  In dit hoofdstuk wordt beschreven welke types assets je kunt beoordelen met BREEAM-NL In-Use Woningen.
 3. Score en kwalificatie
  In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe je de prestatie van een asset beoordeelt en waardeert. Het beschrijft de drempelwaarden per kwalificatie van BREEAM-NL In-Use en de weegfactoren per categorie.
 4. Bewijslast voor BREEAM-ML In-Use Woningen
  Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de verschillende typen en vormen van bewijslast, waarmee je kunt aantonen dat wordt voldaan aan de BREEAM-NL In-Use vereisten. Daarnaast wordt beschreven waarom een dossier met bewijslast nodig is.
 5. Leeswijzer
  In de leeswijzer wordt samengevat hoe de categorieën en credits zijn opgebouwd én hoe je deze moet gebruiken.
 6. Credits
  Deel 1 Asset en deel 2 Beheer in de beoordelingsrichtlijn zijn opgebouwd met credits uit de negen BREEAM-NL categorieën. Per credit zie je hoe de prestatieniveaus worden bepaald (uitgedrukt in het aantal te behalen punten), waarop een Assessor het asset beoordeelt . Door hier het juiste bewijsmateriaal aan te leveren, kun je uiteindelijk de bijbehorende punten behalen.

Elke BREEAM categorie begint met een samenvatting en de context van de categorie. Daarna wordt het doel en de waarde per credit beschreven.