BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Algemene interpretaties

Verplichte antwoordoptie RSC 02 bij Outstanding kwalificatie

De verplichte antwoordopties voor RSC 02 “voorzieningen voor hergebruik en recycling” zoals aangegeven in tabel 6 in de algemene delen bij een Outstanding kwalificatie moeten zijn; antwoordoptie C of H.

Datum van publicatie:
18 september 2023

Minimale vereisten, meerdere woningen in één assessment: maximale afstand tussen de voordeuren.

In paragraaf 2.1 Minimale vereisten, dient onder punt 6, bij item b, het volgende gelezen te worden: Alle gebouwen moeten zich op dezelfde locatie bevinden, de voordeuren zijn maximaal 250 meter bij elkaar vandaan.

Datum van publicatie:
20 december 2021