BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie stimuleert een verantwoord en circulair gebruik van fysieke materialen in het gebouw, om de waarde en duurzame prestaties in het gebruik en aan het einde van de levenscyclus te verhogen. De punten voor deze categorie worden behaald door de gebouweigenaar of gebouwbeheerder te stimuleren om duurzaamheid in de inkoop van bouwproducten (voor onderhoud), consumptiegoederen en apparatuur mee te wegen. Daarnaast faciliteert het

een meer circulair gebruik van reststromen gedurende het gebruik van de asset door data op te bouwen, doelen te formuleren en de betrokkenheid van gebouwgebruikers te belonen. Hierdoor wordt het herbestemmen van afval- stromen voor ander gebruik gemaximaliseerd, waar mogelijk.

Context

De gebruiksfase draagt significant bij aan het gebruik van materialen gedurende de levenscyclus van vastgoed. Deze fase vormt daardoor een bron van afval aan het eind van de nuttige levensfase. Veel belangrijke materialen zijn niet hernieuwbaar en worden schaarser, kostbaarder en risicovoller om te winnen. Daarnaast leidt de extractie en productie van in de keten van voornamelijk ruwe materialen, vaak tot sociale en ecologische degradatie. Daarom is het essentieel dat de vastgoedsector er alles aan doet om deze uitdagingen onder de aandacht te brengen. Dit kan door bestaande gebouwen zo lang mogelijk te gebruiken, de waarde van materialen te behouden of te verhogen, het hergebruik of recycling van materialen in bestaande gebouwen te faciliteren, gebruikers in staat te stellen het hergebruik of recycling van afval te maximaliseren, het algehele materialengebruik te minimaliseren, te kiezen voor hergebruikte of gerecyclede materialen in plaats van primaire materialen en door materialen te gebruiken die minder schade toebrengen aan de maatschappij en het milieu.

Waarde van de credits

Credit Waarde
RSC 05 - Duurzaam inkopen
  • Promoot meer economisch, sociaal en ecologisch verantwoorde toepassingen bij bouwproducten, de productie van componenten en de inkoop sector.
  • Promoot de toepassing van economisch, sociaal en ecologisch verantwoorde praktijkvoorbeelden bij de inkoop van materialen, apparatuur en consumptiegoederen in de gehele inkoopketen.
  • Stimuleert de toepassing van principes uit de circulaire economie in de gehele inkoopketen.
  • Stimuleert het gebruik van milieumanagement systemen door de inkooporganisatie.
  • Stimuleert het gebruik en de verbetering van betrouwbare en vergelijkbare richtlijnen, zodat verantwoord inkopen van producten kan worden geëvalueerd.
RSC 06 - Optimalisatie van gebruik, hergebruik en recycling van materialen
  • Ondersteunt het behalen van de bedrijfsdoelen en wettelijke doelen voor recycling.
  • Reduceert de ecologische impact en verwerkingskosten van afval.
  • Verhoogt de kwantiteit en kwaliteit van data rondom afvalverwerking. Zo krijgt men informatie over afvalreductie, her- gebruik en recycling en kunnen de behaalde prestaties worden gemonitord ten opzichte van de geformuleerde doelen.
  • Verbetert de samenwerking tussen gebouwgebruikers en verhoogt het bewustzijn van de impact van afval en over de verbetermogelijkheden.
  • Faciliteert de toepassing van principes uit de circulaire economie, gedurende de gebruiksfase van de asset.