BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Het doel van deze categorie is om de gezondheid, veiligheid, toegankelijkheid en comfortaspecten van het gebouw en zijn directe omgeving in kaart te brengen.

Context

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gezondheid als “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziektes of andere lichamelijke gebreken” en dat “het kunnen genieten van de hoogst haalbare gezondheidsstandaard een van de grondrechten is van ieder mens zonder onderscheid in ras, religie, politieke overtuiging, economische of sociale toestand”.

De Verenigde Naties hebben “goede gezondheid en welzijn” tot één van de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen (doel 3) gemaakt, met het doel om “een gezond leven en welzijn te garanderen voor iedereen”. Gemiddeld brengen mensen meer dan 90% van hun leven door in en rond gebouwen, en de overige tijd wordt gebruikt om tussen de gebouwen te reizen. De gebouwde omgeving heeft daardoor een groot aandeel in het welzijn en gezondheid van de gebruikers.

Er is bewijs dat aantoont dat het binnenklimaat van gebouwen, waaronder visueel comfort, luchtkwaliteit, thermisch comfort en akoestisch comfort een aanzienlijke impact kunnen hebben op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Gevolgen voor de gezondheid die in verband worden gebracht met de tijd die wordt doorgebracht in gebouwen zijn onder meer longklachten, allergieën, hart en vaatziekten en een reeks psychologische klachten. Personen meteen hoger risico waaronder jonge kinderen, ouderen, gehandicapten en zieken kunnen een reeks andere gezondheidseffecten ondervinden die uit hun omgeving voortvloeien, waarvan vele grote en soms levensbedreigende effecten kunnen hebben.

Waarde van de credits
 

Credit Waarde
HEA 01 - Daglichttoetreding
 • Biedt een verbinding met de natuur om de gemoedsgesteldheid te verbeteren en helpt bij het reguleren van de biologische klok aan de hand van het circadiaanse ritme.
 • Helpt de energiekosten en de impact op het milieu te verminderen, door de behoefte aan elektrische verlichting te reduceren.
HEA 02 - Voorkomen van oververhitting door zontoetreding
 • Verlaagt het risico op oververhitting en verhoogt het wooncomfort van de bewoners.
 • Vermindert de afhankelijkheid van airconditioning, waardoor de energierekening verlaagd wordt.
 • Verminderen van de afhankelijkheid van actieve koeling, waardoor de energierekening verlaagd wordt.
HEA 03 - Binnen- en buitenverlichting
 • Maakt het mogelijk voor assetgebruikers om relevante taken veilig, efficiënt en comfortabel uitvoeren.
 • Het in staat stellen van gebruikers om te allen tijde de omgeving goed visueel waar te nemen en onderscheid te maken tussen verschillende objecten.
HEA 05 - Voorkomen van flikkering door verlichting
 • Voorkomt visuele afleiding, vermoeidheid en verminderde visuele prestaties.
 • Vermindert fysiologische effecten zoals hoofdpijn, vermoeide ogen en het risico op epileptische aanvallen.
HEA 06 - Uitzicht naar buiten
 • Biedt een verbinding met buiten en de natuur om de gemoedstoestand te verbeteren.
HEA 07 - Gebruiksgemak en onderhoud
 • Vaststellen dat gebouwgebruikers de mate van comfort kunnen instellen als de temperatuur en/of luchtkwaliteit binnenshuis onaangenaam wordt/worden.
 • Vermindert de impact op het milieu en woonlasten door onnodige verwarming of koeling.
HEA 08 - Luchttoevoer- en afvoerpunten van het ventilatiesysteem
 • Vermindert de kans op luchtverontreiniging binnenshuis door verschillende vervuilingsbronnen.
 • Ondersteunt de fysieke gezondheid van bewoners, door het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van luchtverontreiniging binnenshuis door externe bronnen te verminderen.
HEA 09 - Koolstofdioxide (CO2) monitoring
 • Zekerstellen van een goede luchtkwaliteit binnenshuis.
 • Waarschuwt assetgebruikers voor veranderingen in interne luchtkwaliteit.
HEA 10 - Koolstofmonoxide (CO) monitoring
 • Vaststellen dat assetgebruikers worden beschermd tegen de schadelijke effecten van koolmonoxide.
 • Helpt bij het identificeren van problemen met verbrandingstoestellen of ventilatiesystemen.
HEA 11 - Binnen- en Buitenruimtes
 • Stimuleert lichamelijke activiteiten en sociale cohesie door de aanwezigheid van een ruimte voor buitenrecreatie voor de bewoners.
 • Stimuleert activiteiten die lichamelijke, geestelijke en sociale voordelen hebben voor de bewoners.
HEA 12 - Toegankelijkheid
 • Zekerstellen van een veilige en gemakkelijke toegang tot en beweging rondom de asset voor alle gebruikers.
 • Zekerstellen dat de asset geschikt is voor gebruikers met de meest uiteenlopende kenmerken en mogelijkheden.
HEA 13 - Radon risico
 • Stimuleert begrip van het radonrisico op de asset.
 • Maakt het mogelijk passende maatregelen te nemen, ter bescherming van de gezondheid van bewoners.
HEA 101 - Luchtkwaliteit leefomgeving
 • Vaststellen of de assetgebruikers op een locatie wonen met een goede luchtkwaliteit.