BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie stimuleert het duurzaam gebruik van drinkwater tijdens de gebruiksfase van de asset en de gerela- teerde buitenruimten. Hierdoor wordt het gebruik van drinkwater (zowel binnen als buiten) verminderd gedurende de gehele levensduur van de asset. Ook het minimaliseren van waterverlies door lekkages is hier onderdeel van.

Context

Waterefficiëntie is één van de aandachtspunten binnen de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Doelstelling 6 (schoon water en sanitair) stelt dat we “tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoetwater garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal mensen dat te maken heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen”.

Door toenemende bevolkingsdichtheid en het hoge waterverbruik zijn er wereldwijd watertekorten die naar verwach- ting in de komende jaren alleen maar verder zullen groeien, aangezien de vraag naar water tussen 2000 en 2050 met 55% zal toenemen. Bovendien draagt de energie die nodig is voor de winning, zuivering, levering, verwarming, koeling en afvoer van water (en afvalwater) bij aan klimaatverandering en verslechterde luchtkwaliteit. Het verminderen van het waterverbruik door efficiënter gebruik te maken van water, is daardoor cruciaal om voldoende aanbod te garanderen om aan de toekomstige vraag te voldoen en klimaatverandering aan te pakken.

Waarde van de credits
 

Credit Waarde
WAT 01 - Bemeteren waterverbruik
 • Het bewustzijn vergroten over watergebruik in het gebouw.
 • Identificeren en monitoren van hoog waterverbruik en gewijzigde verbruikersniveaus om het beheer en onderhoud te verbeteren én onnodig waterverbruik tegen te gaan.
WAT 02 - Waterbesparend sanitair: toiletten
 • Verbetering van de waterefficiëntie en het verlagen van de kosten gerelateerd aan het watergebruik.
 • Vermindering van het watergebruik waardoor waterreservoirs behouden blijven voor tijden van schaarste.
 • Promoten van innovaties en de ontwikkeling van waterbesparend sanitair.
WAT 04 - Waterbesparend sanitair: kranen Zie waarde bij credit WAT 02.
WAT 05 - Waterbesparend sanitair: douches en baden

Zie waarde bij credit WAT 02.

WAT 06 - Waterbesparend witgoed

Zie waarde bij credit WAT 02.

WAT 07 - Lekdetectie systeem
 • Verspilling van drinkwater door waterlekkages tegengaan.
 • Minimaliseren van de schade, kosten en verstoringen door waterlekkages.
 • Verminderen van de kosten gerelateerd aan watergebruik.
WAT 08 - Lekpreventie Zie waarde bij credit WAT 07.
WAT 09 - Stopkranen
 • Verspilling van drinkwater door waterlekkages tegengaan.
 • Minimaliseren van de schade, kosten en verstoringen door waterlekkages.
 • Maakt het eenvoudig vervangen en onderhouden van waterverbruikende apparaten mogelijk.
WAT 10 - Beperken watergebruik openbaar drinkwaternet
 • Vermindert de uitstoot van broeikasgassen, de gevolgen van verontreiniging én de daarbij behorende kosten gerelateerd aan het beschikbaar stellen van drinkwater.
 • Vermindering van het watergebruik waardoor waterreservoirs behouden blijven voor tijden van schaarste.