BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie stimuleert een groter bewustzijn: hoe kan de potentiële ecologische waarde van de asset of het perceel worden versterkt en welke impact heeft de asset in de gebruiksfase op deze ecologische waarde? Zo kan er een lange termijn strategie worden uitgewerkt, waarin verbeteringen worden gefaciliteert.

Context

Het behouden en versterken van de biodiversiteit en de natuurlijke leefomgeving is belangrijk voor het leven op aarde. De habitat ondersteunt zowel de diversiteit van levende organismen op de planeet als de onderlinge afhankelijkheid tussen deze organismen.
Eén van de SDG’s van de Verenigde Naties is gerelateerd aan het ‘leven op land’ (Doel 15), met als één van de doelen om ‘ecosystemen en biodiversiteitswaarden in de nationale en lokale ruimtelijke ordening en ontwikkelingsprocessen te integreren’.

Het beheren van het landschap kan een significante impact op de wijdere omgeving hebben en kan in potentie een positieve impact op de ecologische waarde hebben. Daarom is het belangrijk om de bestaande waarden en kenmerken van het perceel beter te begrijpen, om waar mogelijk de toepassing van ecologische voorzieningen te promoten en de biodiversiteit op het perceel te beheren.

Waarde van de credits

Credit Waarde
LUE 03 - Ecologisch onderzoek
  • Identificeert de huidige ecologische waarde binnen de voetafdruk van de asset en de omgeving, zodat mogelijke negatieve effecten op de ecologie beheerst en afgezwakt kunnen worden en verbeteringen van de ecologie en biodiversiteit waar mogelijk doorgevoerd.
LUE 04 - Beleidsplan biodiversiteit
  • Geeft zekerheid dat de verwachte voordelen en uitkomsten op een duurzame en efficiënte wijze behaald worden gedurende de gebruiksfase van de asset.
  • Ondersteunt gebouweigenaren, gebouwbeheerders en gebruikers bij het beheren en verbeteren van de ecologie en biodiversiteit binnen de voetafdruk van de asset en de omgeving.
  • Toont aan dat er minimaal aan lokale en regionale wet- en regelgeving wordt voldaan.
  • Markeert verbeteringen in milieurentmeesterschap en bewustzijn en introduceert waar mogelijk een bedrijfsmatig leerproces en kansen om meer betrokkenheid te tonen. Dit kan door een verbeterde marktperceptie bredere voordelen voor organisaties opleveren.
  • Ondersteunt lokale, nationale en internationale inspanningen om het verlies van habitats en biodiversiteit een halt toe te roepen, door de directe voordelen waar mogelijk te promoten.