BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie moedigt de beschikbaarheid aan van gezonde, veilige, comfortabele en toegankelijke omgeving, zowel binnen als buiten, voor alle gebruikers.

Context

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gezondheid als “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziektes of andere lichamelijke gebreken” en dat “het kunnen genieten van de hoogst haalbare gezondheidsstandaard een van de grondrechten is van ieder mens zonder onderscheid in ras, religie, politieke overtuiging, economische of sociale toestand”.

De Verenigde Naties hebben “goede gezondheid en welzijn” tot één van de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen (doel 3) gemaakt, met het doel om “een gezond leven en welzijn te garanderen voor iedereen”. Gemiddeld brengen mensen meer dan 90% van hun leven door in en rond gebouwen, en de overige tijd wordt gebruikt om tussen de gebouwen te reizen. De gebouwde omgeving heeft daardoor een groot aandeel in het welzijn en gezondheid van de gebruikers.

Er is bewijs dat aantoont dat het binnenklimaat van gebouwen, waaronder visueel comfort, luchtkwaliteit, thermisch comfort en akoestisch comfort een aanzienlijke impact kunnen hebben op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Gevolgen voor de gezondheid die in verband worden gebracht met de tijd die wordt doorgebracht in gebouwen zijn onder meer longklachten, allergieën, hart en vaatziekten en een reeks psychologische klachten. Voor personen met een hoger risico, waaronder jonge kinderen, ouderen, gehandicapten en zieken, kan de omgeving zorgen voorgrote en soms zelf levensbedreigende effecten.

Waarde van de credits

Credit Waarde
HEA 14 - Thermisch comfort
  • Vermindert het risico op extreme of onaanvaardbare binnentemperaturen met een slecht gebruikscomfort als resultaat.
  • Vermindert de impact op de operationele kosten en het milieu, door onnodige verwarming of koeling.
HEA 15 - Rookbeleid
  • Ondersteunt de fysieke gezondheid van bewoners op korte en lange termijn, door het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van passief roken te verminderen
  • Ondersteunt het comfort en de productiviteit van de bewoners door een bron van vervuiling
HEA 16 - Binnenluchtkwaliteit
  • Vermindert de kans op luchtverontreiniging binnenshuis door diverse vervuilingsbronnen
  • Ondersteunt de fysieke gezondheid van gebouwgebruikers, door het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van luchtverontreiniging binnen te verminderen.
HEA 17 - Akoestisch comfort
  • Minimaliseert de geluidhinder voor bewoners tussen ruimtes.
  • Verbetert de productiviteit door een geschikte akoestische omgeving.
HEA 18 - Mircobiologische risicomanagement
  • Beschermt bewoners tegen de gezondheidsrisico’s door legionellabacteriën
  • Behoudt de kwaliteit en hygiëne van de watervoorziening op de asset om veilig gebruik door bewoners te garanderen.