BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Algemene hulpteksten

Schema selectie Assessmenttool

Bij het aanmaken van een Assessment in de Assessmenttool moet er een schema worden geselecteerd waartegen gecertificeerd wordt. Bij In-Use Woningen kan er uit twee schema’s worden gekozen:

  • BREEAM-NL In-Use Woningen (v6.0.0)
  • BREEAM-NL In-Use Woningen (zonder vervuiling voor Asset, toepassen als alle credits uit deze categorie gefilterd worden) (v6.0.0)

Het schema zonder vervuiling moet geselecteerd worden als alle credits uit de categorie ‘vervuiling’ bij het onderdeel Asset uit het assessment worden gefilterd, controleer dit in de beoordelingsrichtlijn voordat het assessment wordt aangemaakt.

Datum van publicatie:
7 maart 2024

Het BVO van een parkeergarage invullen

De in een project aanwezige gebruiksfunctie(s) overeenkomstig met tabel 3 van paragraaf 2.2 uit de introductie dienen in de Assessmenttool te worden ingevoerd met het correcte BVO. Het BVO van een aanwezige parkeergarage wordt ingevoerd onder ‘Overige gebruiksfuncties’ bij de projectgegevens en moet voor administratieve redenen worden opgeteld bij het totale BVO in de projectgegevens. Dit om een volledig beeld van de ruimteverdeling van het object te krijgen. 

Een parkeerterrein- en/of plaats mag buiten beschouwing worden gelaten, omdat dit geen gebouwwerk betreft.

Datum van publicatie:
23 november 2023