BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

3.5 Het berekenen van een BREEAM-NL In-Use score voor een asset

Een BREEAM-NL In-Use Assessor moet de score van een asset bepalen, gebruikmaken van de relevante hulpmiddelen en software en beoordelen in overeenstemming met de eisen in deze beoordelingsrichtlijn. Het proces van het vaststellen van een BREEAM-NL In-Use score voor Deel 1 Asset en Deel 2 Beheer is hieronder beschreven.
Zoals eerder vermeld, wordt voor elk beoordeeld deel een onafhankelijke score verstrekt.

  1. Binnen elke categorie van BREEAM-NL In-Use Woningen wordt per credit het aantal punten dat kan worden toegekend vastgesteld door de Assessor, in overeenstemming met de criteria die bij elke credit gelden.
  2. Het percentage aan punten dat is behaald, wordt per categorie berekend.
  3. Het percentage punten dat is behaald per categorie wordt vermenigvuldigd met het wegingspercentage van de betreffende categorie. Dat geeft het aandeel van de score per categorie op de totale score weer.
  4. Vervolgens tel je de categoriescores op, om de totale BREEAM-NL In-Use Woningen score (%) te bepalen voor het deel dat wordt beoordeeld.
  5. De Assessor vergelijkt de totale score met de BREEAM-NL kwalificaties en scores, als aan alle vereisten wordt voldaan, wordt de relevante BREEAM-NL score behaald.
  6. Elke behaalde EP-punt voegt 1% toe aan de algehele score van het asset. Er kunnen per onderdeel (Asset en Beheer) maximale 10 ‘EP-punten’ worden toegekend. Daarmee is de maximale aanvullende score 10%. Een Assessor kan EP-punten toekennen ongeacht de definitieve BREEAM-beoordeling van het asset, dus ze kunnen worden toegekend op elk BREEAM-NL score. Geen enkele beoordeling mag de score van 100% overschrijden. Bij hogere scores wordt de BREEAM-NL score afgetopt op 100%.

Tabel 9: Berekenen van een BREEAM-NL In-Score voor Deel 1: Asset

CategorieBehaalde puntenMaximaal aantal punten% behaalde puntenWeging categorieScore categorie
Management-----
Gezondheid243961,540,18511,38
Energie596492,190,27024,89
Transport162369,570,0604,11
Water212972,410,0956,85
Materiaalstromen151788,240,1109,71
Weerbaarheid131872,220,14510,47
Landgebruik en ecologie5688,330,0453,75
Vervuiling151693,750,098,44
Exemplary Performance68750,086,00
BREEAM-NL Score85,6%
BREEAM-NL kwalificatieOUTSTANDING