BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

3.4 BREEAM-NL credits en punten

BREEAM-NL In-Use Woningen v6.0.0 bestaat uit twee verschillende onderdelen, die elk onafhankelijk kunnen worden beoordeeld. Elk deel bestaat uit losse credits verdeeld over de verschillende BREEAM-categorieën. Elke credit behandelt een specifieke gebouwgerelateerde milieu-impact of -kwestie en per credit kunnen een of meerdere punten worden toegewezen.

BREEAM-NL punten worden toegekend wanneer een asset voldoet aan de prestatieniveaus die zijn vastgesteld per credit. Zo wordt in de categorie Gezondheid in elke credit een specifiek gezondheidsgerelateerde kwestie benoemd, zoals thermisch comfort.

Het aantal beschikbare punten per credit varieert én weerspiegelt het belang van de credit. In veel gevallen, als er meerdere punten beschikbaar zijn, is het aantal punten dat wordt toegekend gebaseerd op een aflopende schaal of een benchmark. Daarbij worden voortschrijdende hogere normen voor gebouwprestaties beloond met een hoger aantal punten.

Als aanvulling op de categoriescore, de totale score en de BREEAM-NL kwalificatie, biedt een geverifieerde prestatie ten opzichte van individuele credits gebruikers ook een geloofwaardige set van belangrijke prestatie indicatoren voor gebouwen voor een reeks van gebouweffecten. Je kunt de methode gebruiken om prestatieniveaus te definiëren ter ondersteuning van specifieke organisatorische beleidsdoelstellingen en voor individuele milieukwesties, maar ook voor het gebruik van BREEAM om algemene doelstellingen te definiëren. Houd er echter rekening mee dat er kosten- implicaties kunnen optreden, als je doelen stelt op basis van individuele credit en puntenniveaus.

Filtercredits
De lijst met credits en antwoordopties waarop de Assessor een gebouw beoordeelt, is afhankelijk van het te beoordelen gebouwtype en bepaalde toegepaste gebouwonderdelen en componenten. Denk aan liften, roltrappen of waterver- bruikend apparatuur. Als de gebouwgegevens in de assessmenttool in worden gevoerd, wordt automatisch de relevante creditlijst gegenereerd. De Assessor kan deze onderdelen in de betreffende credits goedkeuren.

Exemplary Performance (EP)
BREEAM streeft ernaar hogere prestatieniveaus binnen de gebouwde omgeving te ondersteunen. Een manier om dit te doen is door het toekennen van extra punten aan duurzaamheidsgerelateerde voordelen of prestatieniveaus. Voordelen of niveaus die momenteel nog niet door standaard BREEAM-NL credits en criteria worden gewaardeerd. Dit beloont ontwikkelingen die verdergaan dan de huidige best practices op een bepaald aspect van duurzaamheid.

Door punten toe te kennen voor een ‘voorbeeldig’ prestatieniveau kunnen opdrachtgevers de BREEAM-NL prestatie van het asset verbeteren. BREEAM-NL In-Use kent momenteel Exemplary Performance (EP) punten toe als het asset voldoet aan het Exemplary Performance prestatieniveau zoals gedefinieerd in de credits. Het zijn prestatiecriteria die verder gaan dan de standaard BREEAM-beoordelingscriteria.

Elke behaalde EP-punt, voegt 1% toe aan de algehele score van het asset. Een Assessor kan per onderdeel (Asset en Beheer) maximale 10 ‘EP-punten’ toekennen. Daarmee is de maximale aanvullende score 10%.

EP-punten kunnen worden toegekend ongeacht de definitieve BREEAM-beoordeling van het asset, dus een Assessor kan ze toekennen bij elke BREEAM-classificatie. Geen enkele beoordeling mag de score van 100% overschrijden. Bij hogere scores wordt de BREEAM-classificatie afgetopt op 100%.

Tabel 8: Exemplary performance punten

Deel Credit Antwoordoptie Punten
Asset HEA 12 - Toegankelijkheid Optie F 1
Asset ENE 10 - Afstemmen vraag en aanbod elektriciteit Niet relevant 4
Asset RSC 02 - Voorzieningen voor hergebruik en recycling Optie L 1
Asset RSL 01 - Overstromingsrisicobeoordeling Optie H 1
Asset LUE 02 - Ecologische voorzieningen Optie E 1
Beheer MAN 04 - Milieubeleid en procedures Optie E 1
Beheer ENE 24 - Reductie van CO2-emissie Niet relevant 3
Beheer RSC 05 - Duurzaam inkopen Optie H
Optie I
1
1
Beheer RSL 06 - Noodplannen en klimaat-gerelateerde fysieke risico's Optie D
Optie H
1
1
Beheer RSL 10 - Veiligheid risicobeoordeling Optie D 1
Beheer POL 06 - Beperken lichtvervuiling Optie E 1