BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

POL 09 Invasieve exotische plantensoorten

Zekerstellen dat er geen invasieve exotische plantensoorten op het perceel voorkomen.

Deel Beheer
Maximaal punten 2
Exemplary Performance -
Functie Wonen
Toepasbaar op Alle projecten
Verplicht vanaf -