BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

POL 06 Beperken lichtvervuiling

Zekerstellen dat buitenverlichting zo wordt ingeregeld dat de beoogde gebieden worden verlicht en naar boven gericht licht wordt geminimaliseerd, waardoor onnodige lichtvervuiling en hinder voor bewoners en omwonenden wordt beperkt.

Deel Beheer
Maximaal punten 2
Exemplary Performance 1
Functie Wonen
Toepasbaar op Alle projecten
Verplicht vanaf -