BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

WAT 11 Bemeteren waterverbruik

Het zekerstellen dat de gebouwbeheerder bewust is van het jaarlijkse drinkwaterverbruik.

Deel Beheer
Maximaal punten 0
Exemplary Performance -
Functie Wonen
Toepasbaar op Antwoord B alleen op appartementen. Antwoord C op alle projecten
Verplicht vanaf -