BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

LUE 04 Beleidsplan biodiversiteit

Het stimuleren van organisaties om een biodiversiteit actieplan te ontwikkelen.Dit is gebaseerd op de uitkomsten uit het ecologisch onderzoek, dat doelen stelt en regelmatig wordt herzien om de ecologische waarde van het perceel te behouden en versterken.

Deel Beheer
Maximaal punten 7
Exemplary Performance -
Functie Wonen
Toepasbaar op Alle projecten
Verplicht vanaf -