BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

HEA 17 Akoestisch comfort

Zekerstellen dat de asset een goed akoestisch binnenmilieu biedt, zodat bewoners een hoge mate van geluidcomfort hebben.

Deel Beheer
Maximaal punten 8
Exemplary Performance -
Functie Wonen
Toepasbaar op Alle projecten
Verplicht vanaf -