BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context

Samenvatting

Deze categorie stimuleert een groter bewustzijn: hoe kan de potentiële ecologische waarde van de asset of het perceel worden versterkt en welke impact heeft de asset in de gebruiksfase op deze ecologische waarde? Zo kan er een lange termijn strategie worden uitgewerkt, waarin verbeteringen worden gefaciliteert.

Context

Het behouden en versterken van de biodiversiteit en de natuurlijke leefomgeving is belangrijk voor het leven op aarde. De habitat ondersteunt zowel de diversiteit van levende organismen op de planeet als de onderlinge afhankelijkheid tussen deze organismen.
Eén van de SDG’s van de Verenigde Naties is gerelateerd aan het ‘leven op land’ (Doel 15), met als één van de doelen om ‘ecosystemen en biodiversiteitswaarden in de nationale en lokale ruimtelijke ordening en ontwikkelingsprocessen te integreren’.

Het beheren van het landschap kan een significante impact op de wijdere omgeving hebben en kan in potentie een positieve impact op de ecologische waarde hebben. Daarom is het belangrijk om de bestaande waarden en kenmerken van het perceel beter te begrijpen, om waar mogelijk de toepassing van ecologische voorzieningen te promoten en de biodiversiteit op het perceel te beheren.