BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context

Samenvatting

Deze categorie beschouwt de blootstelling van de asset aan een verscheidenheid van risico’s, zoals klimaat-gerelateerde fysieke risico’s, lokale vervuiling van afstromend water, schade aan materialen en de fysieke veiligheid. Aan de hand van deze risico’s wordt een proactieve aanpak voor het minimaliseren van deze risico’s gestimuleerd, zodat de impact tot het minimum wordt beperkt en een voorspoedig herstel zeker wordt gesteld.

Context

Natuurrampen, bosbranden en andere calamiteiten
Alle gebouwen worden blootgesteld aan een verscheidenheid van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen. Deze kunnen een aanzienlijke impact op de asset en de bewoners hebben. Door inzicht aan welke natuur- rampen de asset wordt blootgesteld, kun je beleidsmaatregelen implementeren om de impact te minimaliseren en een spoedig herstel naar ‘business as usual’ verzekeren.

Klimaat-gerelateerde fysieke en transitierisico’s
De fysieke risico’s waar een asset aan wordt blootgesteld verandert door de impact van klimaatverandering. Sommige veranderingen zijn chronisch, zoals de zeespiegelstijging, andere zijn acuut, zoals hittegolven of een toename van de hevigheid en frequentie van extreme weersomstandigheden. Inzicht in hoe deze risico’s in de toekomst naar verwachting veranderen geeft tijd om deze risico’s te mitigeren, en plannen te ontwikkelen om van toekomstige calamiteiten te herstellen.

Naarmate de samenleving verandert, of onder druk wordt gezet om te veranderen, naar een koolstofarme economie, ontstaan er gedurende deze transitie nieuwe risico’s en kansen. Begrip van deze transitierisico’s geeft tijd voor een meer geleidelijke, daarmee vaak goedkopere, adaptatie. Investeerders vragen in toenemende mate inzicht in de fysieke risico’s van klimaatverandering voor hun assets en portfolio’s en nemen actie om deze risico’s aan te pakken en daar- mee de assetwaarde te beschermen.

De drijvende kracht achter deze beweging is de TCFD (‘Taskforce on Climate-related Financial Disclosure’). De TCFD is een wereldwijd, vrijwillig raamwerk voor openbaarmaking, in juni 2017 gelanceerd om organisaties de mogelijkheid te bieden om klimaatrisico’s en kansen die zij verwachten te identificeren en om de financiële impact van deze risico’s en kansen naar investeerders te publiceren.

Veiligheid
Het gevoel van veiligheid is essentieel voor de gezondheid en productiviteit van gebouwgebruikers. Vrijheid van criminaliteit en de angst voor criminaliteit heeft een aanzienlijke impact op het kwaliteit van leven, en beïnvloedt hierdoor het welzijn van gebouwgebruikers. Veiligheidsrisico’s zijn afhankelijk van de context van een asset. Daarom moeten deze risico’s specifiek worden bepaald op basis van een aantal variabelen, zoals de functie en locatie. In aanvulling hierop zijn veiligheidsrisico’s niet statisch en kunnen naarmate de tijd verstrijkt veranderen. Hierdoor is het beveiligingsadvies van bekwame professionals essentieel om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor de asset te bepalen. Voor een asset moet worden bepaald hoe de aanpak van misdaadpreventie en beveiliging mogelijk kan leiden tot oneerlijke en uitsluitende resultaten en oplossingen. Daarbij stimuleert deze categorie om beleid en procedures voor de asset vast te stellen die de gebouwgebruikers beschermen én tegelijkertijd bijdragen aan de veiligheid en beveiliging van alle mensen en de omgeving.