BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context

Samenvatting

Deze categorie moedigt de beschikbaarheid aan van gezonde, veilige, comfortabele en toegankelijke omgeving, zowel binnen als buiten, voor alle gebruikers.

Context

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) definieert gezondheid als “een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziektes of andere lichamelijke gebreken” en dat “het kunnen genieten van de hoogst haalbare gezondheidsstandaard een van de grondrechten is van ieder mens zonder onderscheid in ras, religie, politieke overtuiging, economische of sociale toestand”.

De Verenigde Naties hebben “goede gezondheid en welzijn” tot een van de 17 Duurzame ontwikkelingsdoelen (doel 3) gemaakt, met het doel om “een gezond leven en welzijn te garanderen voor iedereen”. Gemiddeld brengen mensen meer dan 90% van hun leven door in en rond gebouwen, en de overige tijd wordt gebruikt om tussen de gebouwen te reizen. De gebouwde omgeving heeft daardoor een groot aandeel in het welzijn en gezondheid van de gebruikers.

Er is bewijs dat aantoont dat het binnenklimaat van gebouwen, waaronder visueel comfort, luchtkwaliteit, thermisch comfort en akoestisch comfort een aanzienlijke impact kunnen hebben op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Gevolgen voor de gezondheid die in verband worden gebracht met de tijd die wordt doorgebracht in gebouwen zijn onder meer longklachten, allergieën, hart en vaatziekten en een reeks psychologische klachten. Voor personen met een hoger risico, waaronder jonge kinderen, ouderen, gehandicapten en zieken, kan de omgeving zorgen voorgrote en soms zelf levensbedreigende effecten.