BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context

Samenvatting

Deze categorie stimuleert een groter bewustzijn over het versterken van de ecologische waarde van de asset of het perceel, en de impact die de asset in de gebruiksfase op deze ecologische waarde heeft. Zo kun je een lange termijn strategie uitwerken, waarin je verbeteringen faciliteert.

Context

Eén van de SDG’s van de Verenigde Naties is gerelateerd aan het ‘leven op land’ (Doel 15), met als één van de doelen om ‘ecosystemen en biodiversiteitswaarden in de nationale en lokale ruimtelijke ordening en ontwikkelingsprocessen te integreren’. Het landschap en de ecologische voorzieningen binnen de grenzen van de asset kunnen een significante impact hebben op de wijdere omgeving. Worden landschap en ecologische voorzieningen op de juiste wijze geïmplementeerd en beheerst, dan kan dit een positieve impact hebben op de ecologische waarden op het perceel. Daarom is het belangrijk om de huidige waarden en conditiekernmerken van het perceel te begrijpen, en de bestaande ecologische waarden van een perceel en de omgeving te maximaliseren.