BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

ENE30 Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen

Hoeveel procent van het totale energiegebruik komt van op het perceel opgewekte hernieuwbare energie, en van collectieve duurzame energiesystemen?

Stimuleren dat hernieuwbare energie lokaal wordt opgewekt, en inzicht in welk deel van het totale energiegebruik dit bestrijkt.

Deel Asset
Maximaal punten 10
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel