BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

1.5 Hoe de BREEAM-NL In-Use beoordelingsrichtlijn te gebruiken?

Deze BREEAM-NL In-Use beoordelingsrichtlijn is een technisch document dat is ontwikkeld :

 1. Om geregistreerde BREEAM-NL In-Use assessoren in staat te stellen een BREEAM-NL In-Use assessment uit te voeren en een score vast te stellen;
 2. Om DGBC in staat stellen een kwaliteitscontrole uit te voeren over een door een geregistreerde BREEAM-NL In-Use assessor opgesteld assessment rapport, in overeenstemming met de standaarden waartegen DGBC is geaccrediteerd;
 3. Als referentie voor klanten van wie het asset/de organisatie wordt beoordeeld tegen BREEAM-NL In-Use.

De beoordelingsrichtlijn is opgesplitst in zeven hoofdstukken:

 1. Introductie in BREEAM en BREEAM-NL
 2. Reikwijdte van BREEAM-NL In-Use
 3. Score en kwalificatie
 4. Bewijslast voor BREEAM-NL In-Use
 5. Certificeren
 6. Begrippenlijst
 7. Assessment criteria
  1. Deel 1: Asset
  2. Deel 2: Beheer
  3. Deel 3 Gebruik

In het hoofdstuk over de reikwijdte (2) worden de type assets en de fasen van het assessment beschreven waar deze versie van de BREEAM-NL In-Use beoordelingsrichtlijn op kan worden toegepast. De reikwijdte is van belang om te controleren of BREEAM-NL In-Use het correcte schema is om een project tegen te toetsen.

Het hoofdstuk over de score en kwalificatie (3), toont hoe de prestatie van een asset is beoordeeld en gewaardeerd. Het beschrijft de drempelwaarden per kwalificatie van BREEAM-NL In-Use en de weegfactoren per categorie. Daarbij bevat dit onderdeel een beschrijving van de credits binnen BREEAM-NL In-Use, en hoe de prestatie bij credits wordt omgerekend en uitgedrukt in een BREEAM-NL In-Use kwalificatie.

Het hoofdstuk bewijslast voor BREEAM-NL In-Use (4) geeft een beschrijving van de verschillende typen en vormen van bewijslast,waarmee kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan de BREEAM-NL In-Use vereisten. Dit onderdeel beschrijft daarnaast waarom een dossier met bewijslast benodigd is.

In het hoofdstuk certificeren (5) worden de verplichtingen bij het registeren en certificeren genoemd en hoe ervoor gezorgd kan worden dat het certificaat geldig blijft.

In hoofdstuk begrippenlijst (6) worden de veelgebruikte begrippen nader toegelicht.,Specifieke begrippen staan onder de credits zelf, beschreven bij het onderdeel definities.

Het hoofdstuk assessment criteria (7) ligt de opbouw van de credits toe, gevolgd door de credit beschrijvingen. De credits zijn op deel en categorie geordend.