BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

2. Reikwijdte van BREEAM-NL In-Use

De BREEAM-NL In-Use beoordelingsrichtlijn (BRL) kan worden gebruikt voor de beoordeling van de duurzaamheidsprestatie van bestaande gebouwen of gebouwdelen. Is het resultaat van de beoordeling positief en is dit onafhankelijk getoetst? Dan wordt een BREEAM-NL In-Use certificaat afgegeven met daarop de op het asset van toepassing zijnde kwalificaties in de drie onderdelen: Asset, Beheer en Gebruik.

Alle BREEAM-NL In-Use assessments in Nederland moeten met de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn uitgevoerd worden. Dit is overeengekomen tussen de DGBC en BRE Global.

Het is mogelijk om een zelfassessment uit te voeren in de assessmenttool. Hiermee kunt u een niet-onafhankelijk getoetste score berekenen. De scores die uit deze zelfassessment komen mogen niet gepubliceerd of worden gebruikt voor externe doeleinden, zolang er geen certificering heeft plaatsgevonden