BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

3.1 BREEAM-NL In-Use kwalificatie

Met BREEAM-NL In-Use worden drie scores berekend voor de onderdelen Asset, Beheer en Gebruik. Deze scores staan los van elkaar, ze kunnen niet worden opgeteld of met elkaar worden vergeleken. Voor alle drie de onderdelen zijn maximaal vijf sterren te behalen. De kwalificaties en bijbehorende scores staan aangegeven in Tabel 5.

Tabel 5: BREEAM-NL In-Use kwalificatie.
 

Classificatie  % Score Certificaat Sterren classificatie
Outstanding ≥ 85% Ja 5 sterren
Excellent ≥ 70% Ja 4 sterren
Very good ≥ 55% Ja 3 sterren
Good ≥ 40% Ja 2 sterren
Pass ≥ 25% Ja 1 ster
Acceptable  ≥ 10% Ja -
Unclassified < 10% Nee -

De BREEAM-NL In-Use kwalificatie maakt het mogelijk voor de klant of andere belanghebbenden om de prestatie van het asset te vergelijken met andere assets; ook met diegenen die binnen een portfolio vallen.

De classificatie Unclassified geeft aan dat de prestatie niet aan de vereisten van BREEAM-NL In-Use voldoet. Dit kan zijn omdat niet aan de minimum vereisten (zie paragraaf 2.2) wordt voldaan van BREEAM-NL In-Use, of dat de behaalde score niet boven de drempelwaarde van 10% uitkomt. Beide zijn noodzakelijk, wilt u  een formeel BREEAM-NL In-Use certificaat  behalen.