BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

2.2 Minimale vereisten

Als het asset van een type is dat kan worden beoordeeld met BREEAM-NL In-Use, moeten ook aan de volgende minimale vereisten worden voldaan.

Voor een assessment van elk van de delen:

 • Het asset is een volledig en voltooid gebouw of gebouwdeel.
 • Het asset is minimaal een jaar geleden in het geheel opgeleverd conform definitie UAV 2012, na nieuwbouw of grootschalige renovatie. Hierop bestaan twee uitzonderingen:
  • Als het asset is gecertificeerd volgens het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie schema kan direct na oplevering een certificering worden uitgevoerd tegen Deel 1 Asset van BREEAM NL In-Use.  
  • Als het asset bij de start van de grootschalige renovatie een geldig BREEAM-NL In-Use certificaat voor Deel 1 Asset heeft, kan direct na oplevering van deze renovatie een hercertificering worden uitgevoerd tegen Deel 1 Asset van BREEAM NL In-Use.
 • Het asset moet in gebruik genomen verblijfsruimte(n) bevatten. Met andere woorden: er is een ruimte of er zijn meerdere ruimten binnen het gebouw in gebruik, die bestemd is/zijn voor het verblijven van personen gedurende een periode van 30 minuten of meer per dag.
 • Voor een ‘Deel 1 assessment’ waarbij het asset nog niet in gebruik is, zijn de ruimten bekend die in gebruik worden genomen.
 • Het asset hoeft niet een volledig gebouw te betreffen. Ook een gebouwdeel of een losse verdieping kan worden beoordeeld. In dat geval moet de beoordeling met BREEAM-NL In-Use ook de relevante faciliteiten en technische ruimten bevatten. De demarcatie van het te beoordelen gebouwdeel moet helder zijn omschreven en tevens blijken uit de titel van het project. De demarcatie moet voor alle 3 de onderdelen (Asset, Beheer en Gebruik) gelijk zijn.
 • Het asset kan normaal gesproken niet meer dan een gebouw omvatten. De enige uitzondering hierop is als meerdere gebouwen aan de volgende criteria voldoen:
  • Verbonden met en delen van gemeenschappelijke faciliteiten, waarmee wordt voldaan aan de behoeften van de gebruikers wat betreft comfort en sanitair (bijvoorbeeld verwarming, ventilatie, koeling en warm water).
  • De gebouwen hebben dezelfde functie, leveren een vergelijkbare prestatie en hebben hetzelfde ontwerp en bouwjaar.
  • Het gebouwmanagement en het onderhoudsbeleid is voor alle gebouwen gelijk.
  • De gebouwen staan op hetzelfde perceel. 
 • Het asset moet voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.

Voor een assessment van Deel 2 en/of Deel 3

 • Het asset dient minimaal een jaar in gebruik te zijn voor de start van het assessment.
 • Verbruiksgegevens gerelateerd aan het asset moeten beschikbaar zijn over een periode van tenminste een jaar. Deze beoordeling omvat, maar is niet beperkt tot: energie, water, transport en afvalgegevens.