BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

3.3 Het berekenen van een BREEAM-NL In-Use score voor een asset

Een bevoegde BREEAM-NL In-Use assessor moet de score van een project valideren. Daarbij kan hij of zij gebruikmaken van de assessmenttool en moet er  voldaan  worden aan de vigerende gebruikershandleiding voor BREEAM-NL assessments, te vinden  op www.breeam.nl. 

Het proces van het vaststellen van een BREEAM-NL In-Use score voor Deel 1, Deel 2 en Deel 3 is hieronder beschreven. In Tabel 7 is een voorbeeldberekening voor deel 1 opgenomen.

  1. Binnen elke categorie van BREEAM-NL In-Use wordt per credit het aantal punten dat kan worden toegekend vastgesteld door de assessor, in overeenstemming met de criteria die bij elke credit gelden.
  2. Het percentage aan punten dat is behaald, wordt per categorie berekend.
  3. Het percentage aan punten dat is behaald per categorie wordt vermenigvuldigd met het wegingspercentage van de betreffende categorie. Dit geeft het aandeel van de score per categorie op de totale score weer.
  4. De categorie scores kunnen dan worden opgeteld om de totale BREEAM-NL In-Use score (%) te bepalen voor het deel dat wordt beoordeeld.
  5. De assessor vergelijkt de totale BREEAM-NL In-Use score met de drempelwaarden voor de kwalificatieniveaus, om de relevante kwalificatie te kunnen vaststellen.

Tabel 7: Voorbeeld BREEAM-NL In-Use berekening Deel 1

Categorieën Behaalde punten Maximaal aantal punten % behaalde punten Weging categorie Score categorie
Management - - - - -
Gezondheid 25 37 68% 17% 11,6%
Energie 80 122 66% 26,5% 17,5%
Transport 16 20 80% 11,5% 9,2%
Water 10 46 22% 8% 4,8%
Materialen 20 36 56% 8,5% 4,8%
Afval 4 4 100% 5% 5,0%
Landgebruik en ecologie 4 6 67% 9,5% 6,4%
Vervuiling 18 22 82% 14% 11,5%
BREEAM-NL In-Use score 67,8%
BREEAM-NL In-Use kwalificatie  VERY GOOD