BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

Colofon

De DGBC is veel dank verschuldigd aan BRE Global voor hun voortdurende inzet voor internationale, relevante keurmerken. Maar ook aan onze participanten, die het verder ontwikkelen van BREEAM-NL financieel mogelijk maken en aan alle personen die feedback en aanbevelingen leverden. Veel daarvan is in de creditteksten verwerkt. U kunt input (blijven) leveren via helpdesk@dgbc.nl aangezien deze beoordelingsrichtlijn grotendeels via een ‘open source’-benadering tot stand komt, met behulp van kennis en expertise uit de markt. Ten tijde van de afronding van deze versie van de beoordelingsrichtlijn is een groot aantal deskundige en ervaren personen betrokken geweest. Niet in de laatste plaats het College van Deskundigen en de Adviesgroep Bestaande Bouw, die continu de kwaliteit van het keurmerk door het jaar heen borgen en richting geven in het ontwikkelproces:

College van Deskundigen

 • Hans Wamelink, TU Delft (voorzitter)
 • Bas Niese, Facilicom
 • Daan Bruggink, ORGA Architect
 • Hans Copier, Propertize
 • Jan-Maarten Elias, Unica Ecopower 
 • Jeroen van Schooten, Team V Architectuur 
 • Marcel Smulders, Search B.V
 • Paul van Bergen, DGMR
 • Rene Groen, Gemeente Utrecht

Adviesgroep BREEAM-NL In-Use

 • Hans Copier, Propertize (voorzitter)
 • Bart van Dongen, Syntrus Achmea Real Estate & Finance
 • Henk Vlug, Fortrus
 • Henny van Woerkom, CBRE Global Investors
 • Ilko van Genderen, VU Amsterdam
 • Ilse van de Voort, Royal HaskoningDHV
 • Jaap de Jonge, Rijksvastgoedbedrijf
 • Jan Roersen, W4Y Adviseurs B.V.
 • Klaas Voet, KV Beheer
 • Marjon van Bree, Colliers International Corporate Solutions
 • Rob Kuipers, ABN-AMRO Facility Management/ Real Estate
 • Robert Bakker, Redevco Nederland B.V.
 • Rogier Verbeek, Facilicom
 • Victor Pastoor, Arcadis Nederland B.V.
 • Thomas Metz, DGBC (secretaris)

De inhoud van deze beoordelingsrichtlijn is gecontroleerd en goedgekeurd door de Adviesgroep In-Use, het College van Deskundigen en BRE Global.

Daarnaast zijn er meerdere partijen geweest die inhoudelijk hebben ondersteund bij de vertaling en de ontwikkeling, of die substantieel input hebben gegeven bij de marktconsultatie. Bij de ontwikkeling van deze versie van de beoordelingsrichtlijn zijn de volgende personen betrokken geweest:

 • Alex Ivanović, Forta Nova
 • Alfred van Kessel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Annelies Visser, W4Y
 • Bart Gerritsen, Tauw
 • Bas Rutgers, Smits van Burgst Raadgevend Ingenieursbureau
 • Cédrique Steenkamer, LBP|SIGHT BV
 • Dennis Zwepin, Saxion Hogeschool
 • Edwin van Eeckhoven, C2N B.V.
 • Ed Rooijakkers, Halmos
 • Ellen van Midlum, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Femke Kamp, Universiteit Utrecht
 • Frans Stuyt, SCCM
 • Hannah van der Leij, Universiteit Utrecht
 • Harry van de Vranden, Falck
 • Irene van Veelen, ISSO
 • Jan Willem de Vaal, VIVAT Verzekeringen
 • Jacqueline Jones-Driessen, Deloitte
 • Jeroen Hesen, Peutz
 • Joost Bennekers, 123duurzaam
 • Koos van Lindenberg, Liftinstituut
 • Leon Burdorf, DWA
 • Marieke Nijland-Huinen, DGMR
 • Marije Vos, Arcadis
 • Mark Spetter, Globalance
 • Mark Steneker, Linthorst Techniek
 • Martin Dunnik, Nieman Raadgevende ingenieurs
 • Nicole van der Waart, Movares
 • Niels Piscaer, Van der Valk Haarlem
 • Patrick Teunissen, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 • Petra Paans, Peutz
 • Robert-Jan van Baal, AXA Investment Managers
 • Rudy van der Helm, SGS Search
 • Sannie Verweij, Sannie Verweij Advies/ Gebouwinzicht
 • Stef Bots
 • Tim Habraken, CBRE
 • Theun Lourens, PostNL
 • Thijs Meulen, Technische Universiteit Eindhoven
 • Tienke Springer, De Groene Ruimte BV
 • Wouter Wienk, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Yvon van der Voort, SCCM • Wilbert de Vries, PostNL
 • Vincent van Marle, MVO Nederland

Dutch Green Building Council

 • Annemarie van Doorn, Directeur
 • Martin Mooij, Hoofd certificering en beheer
 • Thomas Metz, Senior Projectmanager
 • Guido Slokkers, Projectmanager

Daarnaast is de DGBC veel dank verschuldigd aan BRE Global en aan alle personen en participanten die via de werkgroepen, pilots en op andere wijze feedback en aanbevelingen hebben geleverd. Veel daarvan is in de credits van deze versie verwerkt.

Algemene Informatie

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de duurzaamheid van gebouwen. In Nederland waren de eisen voor duurzame gebouwen tot voor de introductie van BREEAM-NL niet geharmoniseerd. Door implementatie van de BREEAM-systematiek is een goed beoordelingskader beschikbaar, waarmee we de duurzaamheidsprestatie van gebouwen op onafhankelijke en eenduidige wijze vast kunnen stellen. BREEAM-NL In-Use sluit aan op de door BRE Global ontwikkelde internationale Code for a Sustainable Built Environment (CSBE). CSBE vormt ook de basis voor de andere BREEAM keurmerken, zoals bijvoorbeeld BREEAM-NOR (Noorwegen), BREEAM-DE (Duitsland), BREEAM-ES (Spanje), BREEAM-SE (Zweden) en natuurlijk de overige keurmerken binnen BREEAM-NL in Nederland.

De internationale Code for a Sustainable Built Environment (CSBE) biedt een kader voor beoordeling op duurzaamheid. De CSBE omvat strategische uitgangspunten en eisen die een geïntegreerde aanpak definiëren voor het ontwerp, beheer, evaluatie en certificatie van de ecologische, sociale en economische impact van de gebouwde omgeving.

Intellectueel Eigendom

Deze beoordelingsrichtlijn, de BREEAM-NL Gebruikershandleiding en gerelateerd materiaal dat op de DGBC websites wordt gepubliceerd en beschikbaar wordt gesteld voor downloads, mag vrijelijk gebruikt worden, maar blijft intellectueel eigendom van BRE Global. Dit materiaal mag niet in een misleidende context of voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Als het materiaal aan anderen beschikbaar gesteld wordt, dan is bronvermelding vereist.