BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

5.1 Zelf-assessment

Bij BREEAM-NL In-Use kan worden gekozen voor een niet-onafhankelijk getoetste score (zelf-assessment) of een door een assessor getoetste score (certificeren). De resultaten uit een zelf-assessment zijn uitsluitend voor intern gebruik. 

De uitkomst van een BREEAM-NL In-Use zelf-assessment geeft inzicht in verbetermogelijkheden voor het gebouw en de organisatie. Het is een middel om het gesprek over duurzaamheid tussen de actoren in een gebouw te ondersteunen. Intern kan in overleg met eigenaar, gebruiker, beheerders en leveranciers (aannemers/ contractanten), verbeterdoelen worden gesteld en SMART afspraken worden gemaakt met de BREEAM-NL In-Use score voor intern gebruik.