BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

Algemene interpretaties

Maatwerkfuncties

Indien het gebouw over ruimte(n) beschikt, met gezamenlijk minder dan 5% van het BVO en kleiner dan 200 m2 is, die functie(s) vervullen die niet standaard onder de scope van de BRL valt, is het mogelijk deze functie buiten beschouwing te laten. Dit is ter beoordeling aan de DGBC en afhankelijk van de project specifieke situatie én de impact die de functie heeft op het totaal.

Datum van publicatie:
29 januari 2021

Verheldering van de criteria

Gebouwtype kantoor of winkel, zoals bedoeld in Tabel 2 onder Deel 3 Gebruik, is een gebouw waarbinnen de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties of winkelfuncties (exclusief nevenfuncties) >50% is van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw.

Datum van publicatie:
8 december 2020

Betrekken parkeergarages en parkeerplaatsen

ln paragraaf 2.2, bullet 5, wordt gesproken van relevante faciliteiten. Asset gerelateerde parkeergarages en/of parkeerplaatsen zijn een voorbeeld van een relevante faciliteit.

Datum van publicatie:
30 oktober 2018

lnterpretatie 'BVO'

Waar BVO wordt genoemd in de BRL, moet dit gelezen worden als 'BVO van een gebouw', zoals gedefinieerd in paragraaf 4.2.2. van NEN2580.

Datum van publicatie:
2 oktober 2017

Uiterlijke certificeringsdatum BRL ln-Use 2014 v1.0

Let op: projecten die tegen de BREEAM-NL ln-Use 2014 v1.0 zijn geregistreerd, moeten uiterlijk op 31 december 2017 zijn gecertificeerd. Na deze deadline kan er alleen tegen BREEAM-NL ln-Use 2016 v1.0 worden gecertificeerd. Voor al gecertificeerde projecten tegen BREEAM-NL ln-Use 2014 v1.0 die willen hercertificeren gelden andere eisen. Zie voor meer informatie het interpretatiedocument en paragraaf 5.2 van de BRL van BREEAM-NL ln-Use 2016 v1.0.

Datum van publicatie:
2 oktober 2017

Verruiming registratietermijn

Eerste alinea, paragraaf 5.2: "Een registratie is een jaar geldig. Als niet binnen een jaar na registratie een certificaat wordt behaald, dient opnieuw te worden geregistreerd tegen de dan geldende versie." Moet gelezen worden als: "Een registratie is geldig tot maximaal 1 jaar na de vervaldatum van de richtlijn waartegen is geregistreerd. De vervaldatum is gedefinieerd als 3 maanden na de introductiedatum van de opvolgende versie. Als niet binnen de geldigheid van de registratie een certificaat wordt behaald, dient opnieuw te worden geregistreerd tegen de dan geldende (vigerende) versie."

Datum van publicatie:
18 mei 2017

Voorbeeldberekening

Tabel 7 op pagina 29: Maximaal aantal punten categorie Energie is 118 in plaats van de genoemde 122. Maximaal aantal punten categorie Transport is 22 in plaats van de genoemde 20.

Datum van publicatie:
16 februari 2017