BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

3.2 Weegfactor per categorie

De weegfactoren per categorie zijn een fundamenteel onderdeel van de beoordeling van de duurzaamheidsprestatie, omdat zij de relatieve impact definiëren van verschillende duurzaamheidsaspecten. BREEAM-NL In-Use gebruikt het wegingssysteem van BREEAM In-Use International. Dit is tot stand gekomen op basis van op consensus gebaseerde wegingen en classificeringen door een expertpanel. De resultaten zijn gebruikt om de relatieve waarde van de verschillende categorieën en hun aandeel op de totale score vast te stellen.

De wegingen voor elk van de negen categorieën binnen de BREEAM-NL In-Use beoordeling ziet u  in Tabel 6.

Tabel 6: Weging van categorieën binnen BREEAM-NL In-Use.
 

Categorieën Weging Deel 1 Assest Weging Deel 1 Beheer Weging Deel 1 Gebruik
Mangement - 15% 12%
Gezondheid 17% 15% 15%
Energie 26,5% 31,5% 19,5%
Transport 11,5% - 18,5%
Water 8% 5,5% 3,5%
Materialen 8,5% 7,5% 4,5%
Afval 5% - 11,5%
Landgebruik en ecologie 9,5% 12,5% 5%
Vervuiling 14% 13% 10,5%
Totaal 100% 100% 100%