BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

1. Introductie in BREEAM en BREEAM-NL

BREEAM-NL In-Use

Keurmerk voor bestaande duurzame vastgoedobjecten

Beoordelingsrichtlijn 2016 versie 1.0

September 2016

Over DGBC en BREEAM    

Stichting Dutch Green Building Council De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke stichting die het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk heeft ontwikkeld voor de gebouwde omgeving in Nederland. Zij verstrekt certificaten aan projecten waarvan de mate van duurzaamheid is beoordeeld volgens vooraf gestelde criteria,  vastgelegd in een Beoordelingsrichtlijn (BRL). De BREEAMNL familie van keurmerken is gebaseerd op de internationale BREEAM familie. De Nederlandse keurmerken volgen de internationale in zeer grote mate. De internationale keurmerken zijn ontwikkeld door de BRE in Engeland (zie verder onder BREEAM).

​​​​​​​DGBC wordt in haar activiteiten ondersteund door een groot aantal organisaties die allen een duurzaamheidsambitie hebben en de doelstellingen van DGBC onderschrijven. Deze participanten zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en de voortdurende verbetering. 

Meer informatie over DGBC vindt u op onze website www.dgbc.nl.
In de voorliggende beoordelingsrichtlijn, genaamd BREEAM-NL In-Use 2016 versie 1.0, vindt u alle informatie over de Nederlandse versie van het keurmerk voor bestaande gebouwen. 

BREEAM

Het keurmerk BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’ en is een meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. BREEAM is in 1991 ontwikkeld door het Centre for Sustainable Construction, onderdeel van het Engelse Building Research Establishment Global (BRE Global).

Schemabeheer

BREEAM-NL wordt ontwikkeld en beheerd door DGBC onder licentie van BRE Global. Nederland is formeel door de BRE erkend als ‘National Scheme Operator’ (Schemabeheerder) en is als enige partij in Nederland gerechtigd dit keurmerk te beheren.

DGBC is als Schemabeheerder verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijnen. De interne organisatie is  verdeeld in een projectbureau, een bestuur en een onafhankelijk College van Deskundigen (CvD). Het CvD heeft als primaire taak het bewaken van de kwaliteit en het functioneren van de BREEAMNL schema’s. Het CvD stelt zich  onafhankelijk op ten opzichte van zowel projectbureau als bestuur. Zowel het CvD als het bestuur zijn (onbezoldigd) samengesteld op basis van het ‘all parties concerned’ principe en vertegenwoordigen  de relevante belanghebbende partijen. Daarnaast worden partijen geraadpleegd via schema specifieke adviesgroepen en thema specifieke werkgroepen.

De gebruikershandleiding voor BREEAM-NL assessments is stapsgewijs beschreven hoe projecten worden gecertificeerd op basis van de BREEAM-NL keurmerken. Ook is beschreven  hoe de onafhankelijkheid van de toetsing is geborgd. De meest recente versie van deze handleiding is te vinden op www.breeam.nl, via de pagina ‘over BREEAM’, onder de noemer ‘Handleiding, Procedures en Instructies’.