BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

2.3 Aanvullende criteria voor gebruiksfuncties

Binnen BREEAM-NL In-Use worden soms specifieke eisen gesteld aan een gebruiksfunctie. Een gebruiksfunctie is volgens het Bouwbesluit een deel van een bouwwerk met dezelfde gebruiksbestemming, dat samen een gebruikseenheid vormt. Voorbeelden zijn kantoorfunctie, bijeenkomstfunctie en industriefunctie.  

Gebruiksfunctie Omschrijving Scope van deze BRL Maatwerk
Woonfunctie Gebruiksfunctie voor het wonen Niet van toepassing binnen deze beoordelingsrichtlijn  
Bijeenkomstfunctie Gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse of het aanschouwen van sport
 
Wijkgebouw, eetzalen van een restaurant, kantine, cursusruimte, vergaderzaal van een kantoor of restaurant, kinderdagverblijf, kinderopvangruimte van een crèche. Ruimte voor kaart- en bordspelen, expositieruimte, conferentieruimte, leeszaal bibliotheek, café, tentoonstellingsruimte Tribune in een sportgebouw, bioscoop, theater, casino, kerk, discotheek, schouwburgzaal, beursgebouw
Celfunctie Gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen   Gevangenis, politiecel, ophoudruimte, cel op een station
Gezondheidszorgfunctie Gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of Ruimte voor de behandeling of verpleging van patiënten in een ziekenhuis, verpleeghuis, psychiatrische inrichting, praktijkruimte van een huisarts, fysiotherapeut of tandarts Operatiekamer, intensive care, beeldvormende diagnostiek, nucleaire geneeskunde, verlosafdeling, spoedeisende hulp
Industriefunctie Gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden Werkplaats, magazijn, fabriek (lichte industrie), laboratorium, keuken restaurant, practicumruimte (‘nat’) (gekoelde) opslagruimte in een pakhuis, datacenter, fabriek (zware industrie)
Kantoorfunctie Gebruiksfunctie voor kantoorwerkzaamheden Administratiekantoor, bankgebouw, gemeentehuis, kantoor bij winkel -
Logiesfunctie Gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan personen Hotel, motel, pension, opvangcentrum voor tijdelijk verblijf van mensen -
Onderwijsfunctie Gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs Auditorium/collegezaal, leslokaal, practicumruimte (‘droog’), lerarenkamer -
Sportfunctie Gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport - Zwembad, manege, tennishal, gymnastieklokaal, squashbaan, sporthal, overdekte wielerbaan, fitnessruimte, bowlingbaan, biljartzaal,schietbaan, overdekt voetbalstadion (excl. tribune), kleedkamers bij sportfunctie
Winkelfunctie Gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten Winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, pedicure, reisbureau, showroom, kapsalon, apotheek, bibliotheek (uitleendeel Tankstation, stationsloket
Overige gebruiksfunctie Gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt Niet op zichzelf certificeerbaar. Parkeergarage certificeerbaar mits onderdeel van een andere gebruiksfunctie, waarbij het oppervlak van de garage niet meer dan 1/3 van het totale BVO bedraagt -
Bouwwerk geen gebouw zijnde Bouwwerk of gedeelte daarvan, voor zover dat geen gebouw of onderdeel daarvan is Niet op zichzelf certificeerbaar -

Tabel 3: Overzicht gebruiksfuncties.

Als er functietypen ontbreken in de tabel, en er onzekerheid bestaat over de vraag of een functietype kan worden beoordeeld met deze beoordelingsrichtlijn, kan contact worden opgenomen met DGBC via helpdesk@dgbc.nl.

Overige gebouwen/BREEAM-NL

In-Use maatwerk Met deze versie van de beoordelingsrichtlijn kunnen alle gebouwtypen, zoals benoemd onder paragraaf 2.1, en gebruiksfuncties, zoals benoemd in bovenstaande tabel, worden beoordeeld. Voor afwijkende toepassingen, waarvan voorbeelden in de kolom ‘maatwerk’ zijn aangegeven,  zal er door DGBC een overzicht gegeven worden  over hoe moet worden omgegaan met sommige credits.

Gecombineerd gebruik (mixed-use)

Gebouwen waarin meerdere gebruiksfuncties gecombineerd zijn, kunnen ook met BREEAM-NL In-Use worden beoordeeld. Als er meerdere functies zijn, moeten alle functies aan de gestelde vereisten voldoen, voordat de credit mag worden goedgekeurd. Als hier van mag worden afgeweken, dan wordt dit specifiek bij de credit benoemd.