BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

5.2 Registreren en certificeren

Een nieuw BREEAM-NL In-Use project moet verplicht worden geregistreerd tegen de vigerende versie. Een registratie is een jaar geldig. Als niet binnen een jaar na registratie een certificaat wordt behaald, dient opnieuw te worden geregistreerd tegen de dan geldende versie.

Een eenmaal gecertificeerd project mag binnen een periode van drie jaar (her)certificeren tegen dezelfde versie. Zo kan er actief beleid worden gevoerd op één versie. Hercertificering tegen een niet-vigerende versie is alleen mogelijk voor de delen (Asset, Beheer en/of Gebruik) met een geldig BREEAM-NL In-Use certificaat. Daarbij mag dit certificaat niet zijn behaald uit een eerdere hercertificering tegen een niet-vigerende versie. Een project is altijd vrij om te (her)certificeren tegen de vigerende versie. Voorbeeld: als op 1 september 2015 een project is gecertificeerd tegen BREEAM-NL In-Use BRL2014 versie 1.0, mag dit project tot 1 september 2018 nogmaals worden gecertificeerd tegen dezelfde versie, mits er niet al eerder een hercertificering is uitgevoerd.

Bij de release van een nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn mag een nieuw In-Use project tot drie maanden na de releasedatum tegen de vorige versie worden geregistreerd. Deze periode van overlap geeft projecten de ruimte om de consequenties van een versie update te overzien. Voorbeeld: Als op 1 juli 2018 de versie 2016 operationeel is en versie 2018 wordt gelanceerd, dan mag tot 1 oktober 2018 worden geregistreerd tegen versie 2016, daarna alleen nog tegen versie 2018.