BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

4.1 De BREEAM-NL In-Use assessor en expert rol

Waar BREEAM In-Use International ‘auditors’ en ‘assessoren’ kent, wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen ‘experts’ en ‘assessoren’. 

In de BREEAM-NL Gebruikershandleiding worden deze rollen verder beschreven. Daarnaast worden ook de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de wijze van indienen van beoordelingsrapporten, versienummering, registratie enz. nader toegelicht.  

De BREEAM-NL Gebruikershandleiding gaat boven de beoordelingsrichtlijn, bij eventuele tegenstrijdigheden in procedures.. De BREEAM-NL Gebruikershandleiding is op de BREEAM-NL website te raadplegen en te downloaden.

De gebruiker van deze beoordelingsrichtlijn wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de BREEAM-NL Gebruikershandleiding.