BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

WAT12 Waterverbruik: Monitoren en rapporteren

Is er beleid aanwezig om het waterverbruik te minimaliseren met behulp van verbruiksgegevens, streefcijfers, doelstellingen en interne rapportages?

Het stimuleren van het gebruik van monitoringsgegevens om het algehele waterverbruik te verminderen.

Deel Beheer
Maximaal punten 8
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel