BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

WAT20 Waterbeleid, resultaten

Welk percentage van de doelstellingen voor watermanagement zijn het afgelopen kalenderjaar behaald?

Het bevorderen dat waterbeleidsdoelstellingen zijn behaald, nieuwe streefcijfers worden geïntroduceerd en het watermanagement continu wordt verbeterd.

Deel Gebruik
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel