BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

POL01 Vloeistofafscheiders (vet en olie)

Zijn er vloeistofafscheiders aanwezig in het afvoersysteem van de parkeerplaatsen en/of keuken?

Het verminderen van het risico op vervuiling en verstopping van natuurlijke waterlopen en/of het openbaar riool door olie van parkeerplaatsen of vet van keukenfaciliteiten.

Deel Asset
Maximaal punten 4
Functie Bijeenkomst, Cel, Gezondheidszorg, Industrie, Kantoor, Logies, Onderwijs, Overig (BIU), Sport, Winkel